Växelriktare för solceller

Växelriktare för solceller: Skillnaden mellan hybrida och vanliga

Solceller har blivit allt vanligare som ett sätt att minska energikostnaderna och påverkan på miljön. Men för att göra nytta av solenergin som genereras behöver du en växelriktare för att konvertera likström till växelström som kan användas i hushållet eller säljas till elnätet. Förenklat kan man säga att det finns två huvudtyper av växelriktare – nedan ges några avgörande skillnader mellan dem.

Växelriktare: Vad är det och hur fungerar det?

En vanlig växelriktare fungerar enbart som en omvandlare av likström till växelström. Det betyder att all el som genereras av solpanelerna används i hemmet eller säljs tillbaka till elnätet, beroende på om du har en netto- eller bruttoavtal med elbolaget. Vanliga växelriktare är vanligtvis billigare än hybrida växelriktare, men de saknar möjligheten att lagra överskott av solenergi för senare bruk.

Hybrida växelriktare: Vad är det och hur fungerar det?

En hybrid växelriktare kan fungera både som en vanlig växelriktare och en laddkontroll för batterier. Det betyder att när solpanelerna genererar mer energi än vad som används i hemmet kan den överskottet lagras i ett batteri för senare bruk, istället för att säljas tillbaka till elnätet. När solpanelerna inte producerar tillräckligt med energi för att täcka dina energibehov, tar växelriktaren energi från batteriet istället för att köpa från elnätet. Med denna teknik kan du minska din elräkning genom att använda egenproducerad solenergi på kvällar eller när det är molnigt.

Här är några fördelar med att ha en hybrid växelriktare i ditt solenergisystem:

  1. Minska energikostnader: Genom att använda egenproducerad solenergi kan du minska dina energikostnader och spara pengar på elräkningen.
  2. Minska din påverkan på miljön: Genom att använda solenergi minskar du din koldioxidavtryck och påverkan på miljön.
  3. Öka ditt oberoende: Genom att producera din egen solenergi blir du mindre beroende av elbolaget och elnätet.
  4. Öka värdet på ditt hem: Att ha en solcellsanläggning med en växel