Category Archives: Hypontech

Växelriktare för solceller

Solceller har blivit allt vanligare som ett sätt att minska energikostnaderna och påverkan på miljön. Men för att göra nytta av solenergin som genereras behöver du en växelriktare för att konvertera likström till växelström som kan användas i hushållet eller säljas till elnätet. Förenklat kan man säga att det finns två huvudtyper av växelriktare – nedan ges några avgörande skillnader mellan dem.