Author Archives: Admin

Växelriktare för solceller

Solceller har blivit allt vanligare som ett sätt att minska energikostnaderna och påverkan på miljön. Men för att göra nytta av solenergin som genereras behöver du en växelriktare för att konvertera likström till växelström som kan användas i hushållet eller säljas till elnätet. Förenklat kan man säga att det finns två huvudtyper av växelriktare – nedan ges några avgörande skillnader mellan dem.

Solceller och hemmabatteri

I dagens samhälle är det allt vanligare att människor söker efter hållbara lösningar för att minska sin påverkan på miljön. En av de mest populära och effektiva sätten att göra detta är genom användning av solceller. Solceller är ett utmärkt sätt att generera egen el, samtidigt som man minskar beroendet av fossila bränslen och därmed minskar koldioxidutsläppen.