Solinstrålningen i Sverige

Genomsnittliga solinstrålningen i Sverige

Solenergi är en viktig källa till energi som kan utnyttjas för att minska vår påverkan på miljön. För att få ut maximal effekt av solceller och solpaneler är det viktigt att ha koll på genomsnittlig solinstrålning i olika områden.

I Sverige varierar den genomsnittliga solinstrålningen mellan olika regioner. Det är mest solinstrålning i södra Sverige och minst i norra Sverige. Enligt data från SMHI är den genomsnittliga solinstrålningen i Sverige cirka 1100 kWh/m² per år.

Här är en topplista över de 10 största svenska städerna och deras genomsnittliga solinstrålning:

Malmö – 1229 kWh/m²
Göteborg – 1156 kWh/m²
Helsingborg – 1140 kWh/m²
Stockholm – 1057 kWh/m²
Linköping – 1042 kWh/m²
Uppsala – 1029 kWh/m²
Örebro – 1017 kWh/m²
Norrköping – 1013 kWh/m²
Västerås – 1008 kWh/m²
Jönköping – 997 kWh/m²

Att ha koll på den genomsnittliga solinstrålningen i ens område är en viktig faktor när det kommer till att producera solenergi. Med hjälp av solceller och solpaneler kan man utnyttja solinstrålningen och producera egen el på ett miljövänligt sätt.