Räkneexempel: Hur många fler kW…

Räkneexempel: Hur många fler kW kan man utvinna med högre effektivitet på solpanelerna

Om vi antar att panel A har en effektivitet på 18% och panel B har en effektivitet på 20%, och att vi har 30 st 410W-paneler, kan vi räkna ut hur mycket mer energi vi kan producera med panel B jämfört med panel A:

Panel A: Effektivitet: 18% Antal paneler: 30 st Effekt per panel: 410 W Total effekt: 30 x 410 W = 12 300 W = 12,3 kW Årlig produktion: 12,3 kW x 800 h = 9840 kWh

Panel B: Effektivitet: 20% Antal paneler: 30 st Effekt per panel: 410 W Total effekt: 30 x 410 W = 12 300 W = 12,3 kW Årlig produktion: 12,3 kW x 850 h = 10 455 kWh

Vi kan se att med panel B som har en högre effektivitet på 20%, kan vi producera 615 kWh mer per år jämfört med panel A som har en effektivitet på 18%. Detta är en ökning på cirka 6,25% i årlig produktion.

Om vi antar att elpriset är 1 kr per kWh så skulle besparingen för panel B jämfört med panel A bli 615 kr per år.

Det är viktigt att notera att elpriset kan variera beroende på var man bor och avtal man har med sin elleverantör. Men oavsett elpriset är högre effektivitet på solpanelerna alltid en fördel eftersom det innebär mer elproduktion och därmed större besparingar på elräkningen.